Android

Android – ListView Kullanımı

Bu yazımızın konusu olan ListView, verileri liste halinde ekranda göstermemizi sağlayan bir bileşendir.

Ekranda veri göstermek için kullanılan en basit bileşenler olan TextView ve ImageView‘i önceki yazılarımda anlatmıştım. ListView, TextView ve ImageView gibi bileşenleri içeren satırlardan oluşur.

Şimdi ListView‘i tanımak için bir uygulama hazırlayalım. Uygulamamızda ülkemizin illerini liste halinde kullanıcıya gösterelim.

Diğer uygulamalarımızda yaptığımız gibi MainActivity ve activity_main dosyalarını kullanacağım.

Tasarım (Layout’un Hazırlanması)

İlk olarak tasarım kısmını hazırlayalım. activity_main dosyamızın içerisinde, Composite‘in altında yer alan ListView‘i sürükleyip ekrana bırakıyoruz.

 

Tasarım kısmı için bu kadarı yeterli. Şimdi kod kısmına geçelim.

Verileri Hazırlama

Öncelikle, illerimizi bir String dizisine yerleştirelim.

Evet, verilerimiz hazır. Sıra geldi bu verileri ListView‘e yerleştirmeye. Veriler dizi içerisinde yer aldığı için bunları ListView‘e ArrayAdapter yardımı ile yerleştiriyoruz.

Adapter Nedir?

Adapter‘ler, verileri bileşenlere yerleştirmek için kullanılan yapılardır. Bizim verilerimiz bir dizi(array) içerisinde olduğu için ArrayAdapter‘i kullanıyoruz.

Kodlama (MainActivity) 

Şimdi, onCreate metonun içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz.

Yukarıda gördüğünüz gibi ArrayAdapter 4 tane parametre alıyor. Bunlar;

 1. Verilerin gösterileceği Context. Şu an içerisinde bulunduğumuz Context olduğu için buraya this yazıyoruz.
 2. Listenin satırlarının tasarımı için bir xml dosyası. Biz hazır bir xml dosyası kullanıyoruz. Daha sonraki yazılarımızda custom listeler hazırlamak için bu xml dosyasını kendimiz hazırlayacağız.
 3. Verilerin yerleştirileceği View. Bunu da hazır bir TextView kullanıyoruz.
 4. Verilerin bulunduğu dizi. (iller)

Satırların Tıklanması

Listemiz hazır. Şimdi listemizde bir satıra tıklandığında bunu yakalayacak Listener‘ı hazırlayalım. Bir satıra tıklandığında tıklananan satırı bir Toast ile ekranda gösterelim.

Bu işlem için aşağıdaki kodları da onCreate metoduna ekliyoruz.

Ekran Görüntüleri 

Uygulamamız hazır. Ekran görüntüleri şu şekilde;

Screenshot 2015-05-22 23.02.07

Bir bileşeni daha tanıdık ve kullandık. Daha nicelerine inşallah. 🙂

Kaynak Kodlar

Uygulama dosyaları için: https://github.com/mursidyazar/Android-ListView.git

Benzer Konular

Android Görsel Bileşenler;

 1. TextView ve EditText
 2. ImageView
 3. Button ve StateListDrawable
 4. Toast
 5. ListView
 6. WebView
 7. Spinner
 8. CheckBox
 9. ProgressBar
 10. SeekBar

Yorum Yap